“Bij ons gaat het prima” – Waarom deze woorden juist een wake-up call moeten zijn

“Alles gaat prima hier!” zeiden de teamleden. Op het eerste gehoor klinkt het geruststellend. Je zou bijna denken: mooi zo, tik ‘m aan en door naar het volgende team. Maar laten we eerlijk zijn,  dit kan heel goed een teken zijn dat er iets niet helemaal klopt.

Wanneer een team consistent reflecteert en continue verbeterd, kan “prima” inderdaad betekenen dat alles goed functioneert.

Maar als “het gaat prima” wordt gebruikt om transparantie, inspectie en aanpassing te vermijden, dan heb je waarschijnlijk te maken met een stagnerend team. Een stagnerend team is een team waarbij ontwikkeling en groei tot stilstand zijn gekomen. En dit gebeurt meestal niet plotseling. Maar sluipenderwijs.

Het kan veroorzaakt worden door verschillende onderliggende factoren zoals:
– het vermijden van conflicten
– een onuitgesproken weerstand tegen verandering
– een team dat in de steek gelaten is/wordt door de leidinggevende

Dit gedrag creëert een vals gevoel van veiligheid, waardoor belangrijke signalen voor noodzakelijke veranderingen over het hoofd worden gezien. Deze houding is zonde omdat het teamleden ervan weerhoudt om hun ware potentieel te ontdekken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, wat weer leidt tot betere resultaten en meer werkplezier.

Je herkent een stagnerend team onder andere aan teamleden die:
– vooral bezig zijn met de dagdagelijkse zaken en de tijd niet (willen) nemen om processen, procedures en samenwerking te evalueren.
– tevreden zijn met de status quo en geen reden zien voor aanpassing omdat ze denken dat alles ‘goed genoeg’ functioneert.
– Weerstand bieden tegen nieuwe ideeën of benaderingen omdat ze verandering als een bedreiging zien.


Een stagnerend team kost je meer dan je denkt.

Een stagnerend team kan duur uitpakken. Als het team geen nieuwe ideeën of verbeteringen oppakt, mis het kansen en blijven processen, procedures en resultaten achter. Teamleden ervaren geen groei en vertrekken sneller. Wat weer leidt tot hoge kosten voor werving en training van nieuw personeel. Dit is al snel één jaarsalaris.  Het verhoogde verloop frustreert de achterblijvende teamleden die extra tijd en energie moeten steken in het inwerken van nieuwe collega’s. Daarnaast lijdt de teamdynamiek onder dit alles, wat de samenwerking en prestaties weer negatief beïnvloedt. Het resultaat: ontevreden klanten en verlies van marktaandeel. Kortom, een ‘het gaat prima’-houding kan de organisatie en het team  veel geld en energie kosten.

Als teambegeleider is het jouw taak om deze uitspraak te onderzoeken en, indien nodig, het team uit de comfortzone te helpen.

Maar hoe doe je dat?

  1. Start met onderzoeken waarom het team stagneert. In de analyse-fase van de Master Team Dynamics (MTD)-aanpak kijk je naar patronen in het gedrag en hoe deze zichzelf in stand houden. Dit doe je door zowel kwantitatieve als kwalitatieve data te verzamelen. Maar ook door het voeren van gesprekken en het observeren van het team.
  2. Bespreek je bevindingen met het team. Nadat je inzicht hebt in de patronen, is het tijd om deze met het team te delen. Stel vragen als: “Herkennen jullie dit?” en “Wat denken jullie dat dit gedrag het team oplevert?” Maar ook: “Wat kost dit gedrag het team?” Het doel is om samen te ontdekken welke voordelen het huidige gedrag heeft voor het team, maar ook om de nadelen en gemiste kansen onder ogen te zien.
  3. Stel samen met het team een ontwikkeldoel: Wat willen jullie anders gaan doen? Hoe ziet de ideale situatie eruit? Dit helpt bij het creëren van een gedeelde visie en verhoogt meteen de betrokkenheid.
  4. Tijd voor de 0-meting. Zo is duidelijk waar het team staat voordat jullie in actie komen. Dit is belangrijk om later het effect van de veranderingen te kunnen meten.
  5. Gebaseerd op de nulmeting en de gezamenlijk gestelde doelen; bedenk welke interventies het meest effectief zullen zijn. Dit kunnen trainingen zijn, maar ook het aanpassen van processen of het invoeren van nieuwe communicatiemethoden.
  6. Zet de gekozen interventies in gang en monitor de voortgang. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren en indien nodig bij te sturen. Hier kan je als teambegeleider leiderschap tonen en het team meenemen in het goede voorbeeld. Het team blijft dan namelijk betrokken bij het proces van continue verbetering.

Deze stappen zijn onderdeel van de MTD-aanpak. Een praktisch, gestructureerde methode om teams effectief te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Dat leidt niet alleen tot aantoonbare resultaten, maar verhoogt ook het werkplezier.

Het draagt ook bij aan een cultuur waarin continue verbetering de norm is en “het gaat prima” daadwerkelijk betekent dat het goed gaat.

Hulp nodig? Mail naar francisca@masterteamdynamics.com.

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top