Omgaan met destructief gedrag in teams

Met destructief gedrag in een team bedoel ik gedrag dat de flow en samenwerking verstoort.

Denken hierbij bijvoorbeeld aan:
– constant kritiek leveren
– anderen buitensluiten
– afspraken niet nakomen

Dit soort gedrag kan de sfeer flink verpesten toch? Het zorgt ervoor dat niemand echt lekker kan werken. Bovendien heeft ook nog eens een negatieve impact op de teamresultaten.

Het kan een team echt maken of breken. Dus is het belangrijk om dit snel te spotten en aan te pakken.

Maar…als je dieper graaft zul je ontdekken dat dit gedrag vaak waardevolle inzichten biedt over de onderliggende behoeften en motivaties van teamleden. Met andere woorden; het gedrag levert het teamlid iets op.

Neem deze signalen serieus!
Het helpt jou, de agile teambegeleider, bij het realiseren van verrassende doorbraken in teamdynamiek en -ontwikkeling.

Misschien gebruikt een teamlid kritiek als een manier om gehoord te worden. Of vermijdt iemand conflict omdat hij zich onveilig voelt. Deze gedragingen zijn signalen die wijzen op dieperliggende issues zoals een gebrek aan vertrouwen of respect.

Door de ‘winst’ van destructief gedrag te erkennen en te begrijpen:

  • Krijg je als teambegeleider een duidelijker beeld van wat er onder de oppervlakte speelt binnen het team.
  • Laat je de teamleden zien dat hun gevoelens en behoeften serieus worden genomen. Wat hun betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap verhoogt.
  • Ben je in staat om effectievere interventies te kiezen en met het team werken aan duurzame oplossingen.

Start met vragen zoals: “Wat haalt dit teamlid uit dit gedrag?” en “Hoe kunnen we een alternatief bieden dat nog steeds de behoefte vervult maar constructiever is voor het team?”

Kortom…neem onderliggende winst van destructief gedrag serieus. Luister echt naar wat teamleden nodig hebben en bied alternatieven die constructiever zijn. Dit zorgt voor een positieve teamdynamiek.

Het resultaat? Teamleden voelen zich gewaardeerd en betrokken. En dat leidt weer tot betere resultaten en meer werkplezier.

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top