Uitsluiting binnen het team

et was niet de eerste keer dat ik merkte dat zij moeite had om gehoord te worden. Haar stem ging vaak verloren in het rumoer van enthousiastere, luidere collega’s. Soms leek het alsof het team haar bijdragen negeerde, gewoon doorgaand alsof ze niets had gezegd. De frustratie was af te lezen aan haar gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal – een diepe zucht, een snelle, teleurgestelde blik naar beneden. Het was een lastige situatie, maar het leek geen kwestie van opzettelijk pestgedrag. Eerder was er sprake van onbewuste uitsluiting, een subtiele maar schadelijke groepsdynamiek.

In mijn rol als agileteambegeleider ligt de verantwoordelijkheid bij mij om een inclusieve, positieve en productieve werkomgeving te bevorderen. Dit vereist een effectieve en empathische aanpak. Mijn strategie bestond uit:

Neutraal benoemen:
Ik begon met het neutraal benoemen van wat ik waarnam, door te starten met ” Het is me opgevallen dat wanneer [Naam Teamlid] aan het woord is, er vaak iemand anders begint te praten voordat zij haar zin heeft afgemaakt. Hebben jullie dit ook gemerkt?”.

Open en veilig communiceren:
Door actief te luisteren, waarbij ik de gevoelens en ervaringen van alle teamleden erkende. Dit hielp bij het open en veilig communiceren. De transparantie die nodig is om samen inzicht te krijgen en te kunnen veranderen.

Leren diversiteit waarderen:
We deden een oefening die illustreerde hoe verschillende perspectieven en vaardigheden het team versterken, wat bijdroeg aan een cultuur van respect en waardering. Hiermee lag de nadruk op de waarde van diversiteit binnen een team.

De verandering volgende best snel. Haar stem kreeg meer gewicht, haar ideeën werden opgemerkt en zowel haar zelfvertrouwen als de teamdynamiek verbeterden.


Wat dit van mij vroeg als teambegeleider?
Moed om de kwestie aan te kaarten, de vaardigheid om dit op een niet-oordelende manier te doen, actief luisteren en de kennis om de juiste interventie te kiezen.

Mijn les:
Blijf leren en ontwikkelen als professional!

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top