Wat ik NIET meer doe wanneer het team geen eigenaarschap pakt

Met enige regelmaat kom ik teams tegen die worstelen met het pakken van eigenaarschap voor hun leren, ontwikkeling en resultaten. In deze blog deel ik graag een paar zaken die ik in het verleden heb geleerd om niet te doen en wat ik heb geleerd dat juist wel werkt. 

 Wat ik NIET meer doe:

Overmatige controleren
Het resultaat van te veel controle is dat teamleden juist gedemotiveerd raken en betrokkenheid verliezen, omdat ze het gevoel hebben dat ze toch geen invloed hebben.

De redder uithangen
Dit zorgt ervoor dat het team afhankelijk wordt van mijn hulp en ontneemt hen de kans om zelf te leren. Het team kan niet leren om zelfstandig problemen op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Conflicten vermijden
Hierdoor blijven eventuele onduidelijkheden, misverstanden en meningsverschillen onbesproken. Dit gebrek aan open communicatie kan het voor teamleden onduidelijk maken wat er van hen wordt verwacht en dan wordt het ook wel moeilijk om eigenaarschap te pakken. 

Wat ik WEL doe om teams te helpen bij het nemen van eigenaarschap: 

Analyseren:
Ik analyseer/onderzoek en krijg een beeld van het teamcompetentieniveau. Is er bijvoorbeeld helderheid en commitment op het teamdoel? Is er helderheid over de bijdrage van het teamdoel aan de organisatiedoelen? Is er helderheid en commitment op de rollen en verantwoordelijkheden binnen het team? Want wanneer dit niet duidelijk is, wordt het voor het team lastig om eigenaarschap te pakken. Met hetgeen ik ontdek ga ik het gesprek met het team aan.  

Vragen stellen:
Zo help ik het team om gezamenlijk na te denken over de best mogelijke oplossingen voor problemen en stel vragen om het team te begeleiden bij het vinden van antwoorden. Daarmee werken we aan het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. 

Conflicten bespreekbaar maken:
Ik benoem het wanneer ik vermoed dat er een sluimerend conflict is en moedig het team actief aan om conflicten op een constructieve manier aan te gaan. We besteden specifieke aandacht aan het onderwerp conflicten en ontwikkelen samen een gedeeld beeld en afspraken hierover. Les die ik geleerd heb: Conflicten negeren is uiteindelijk duurder dan ze aanpakken.

Geduld uitoefenen:
Ik ben me bewust van het feit dat er geen quick fix is. Het proces om eigenaarschap te ontwikkelen is een leerproces dat tijd kost. Het uiteindelijke doel is om het team zelfstandiger en zelfbewuster te maken, wat zal leiden tot betere prestaties en groei op de langere termijn.

Dus…

Als teambegeleider blijf ik ontdekken wat wel en niet werkt bij het aanmoedigen van teams om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en prestaties. Ik heb geleerd bepaalde valkuilen te vermijden en wat wel werkt. Het is een doorlopend proces, maar de beloningen voor het team zijn van onschatbare waarde!  

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top