Stille conflicten in teams

Waarschijnlijk herken je het gevoel wanneer je werkt in of met een team: die lichte spanning in de lucht, een sluimerende ontevredenheid. Het gevoel dat er iets niet helemaal klopt. Wist je dat deze gevoelens signalen kunnen zijn van ‘stille conflicten’? Stille conflicten smoren creativiteit, zorgen voor misverstanden, hebben een negatieve invloed op de effectiviteit en het werkplezier.

Wat zijn stille conflicten?
Je kan spreken van stille conflicten wanneer er onder de oppervlakte onuitgesproken frustraties, misverstanden of meningsverschillen zijn tussen teamleden. Er hoeven dus geen ruzies te zijn. Het is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal passen. Ze zijn vaak subtiel en kunnen, vooral voor buitenstaanders, moeilijk waar te nemen zijn.

Waarom zijn ze een probleem?
Een team dat vastzit in stille conflicten kan te maken krijgen met verminderde creativiteit, een lagere productiviteit en zelfs een hoger verloop van teamleden. Als er geen open communicatie is, kunnen taken langer duren, kan het besluitvormingsproces worden vertraagd en kunnen vernieuwende ideeën uitblijven. Kortom, stille conflicten werpen onzichtbare barrières op die teams ervan weerhouden hun volledige potentieel te bereiken. Waar zowel individuen als de organisatie onder leiden.

De signalen
Stille conflicten zijn vaak subtiel, maar als je weet waar je op moet letten, kun je de signalen oppikken. Non-verbale signalen zoals vermijdingsgedrag, bepaalde lichaamstaal of het ontwijken van oogcontact kunnen aanwijzingen zijn. Een andere rode vlag is een verschuiving in communicatiepatronen. Als je merkt dat teamleden directe gesprekken of vergaderingen ontwijken en in plaats daarvan kiezen voor e-mails of bijvoorbeeld berichten via de Teams chat, kan er op wijzen dat er mogelijk een conflict is.

Verminderde betrokkenheid is ook een belangrijk signaal om op te letten. Dit kan zich uiten in gedrag zoals regelmatig laat komen, vroeg vertrekken, afwezig zijn bij teambesprekingen, minder bijdragen aan discussies of een algehele desinteresse in teamzaken.

Wat kunnen we eraan doen?
Gelukkig zijn er stappen die teams kunnen nemen om deze conflicten aan te pakken:

  • Open Communicatie:
    Creëer een veilige omgeving waarin teamleden worden aangemoedigd om hun zorgen en gevoelens te delen. Geef zelf het goede voorbeeld.
  • Conflictresolutietraining:
    Geef teamleden de tools om conflicten op een constructieve manier aan te pakken.
  • Teamcoaching:
    Weet je niet meer wat te doen? Zijn de spanningen te hoog wordt je er in gezogen? Overweeg dan de hulp in te roepen van een professionele coach, bijvoorbeeld via Master Team Dynamics, die jou kan helpen bij het opsporen en aanpakken van onderliggende problemen.

Dus….
Als agile teambegeleider is het essentieel om te begrijpen hoe stille conflicten je team kunnen beïnvloeden. Door proactief te zijn en de nodige stappen te nemen, kun jij het team helpen een omgeving te creëren waarin ieder teamlid kan floreren. Dit kan leiden tot betere resultaten en meer werkgeluk.

Heb je het gevoel dat er iets broeit binnen jouw team? Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het oplossen van stille conflicten? Stuur ons een bericht. Samen zorgen we top resultaten en werkgeluk!

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top