Zijn jullie een gilde of een team?

Binnen verschillende organisaties loop ik vaak tegen dezelfde discussie aan: “Vormen wij als scrum masters een ‘team’ of zijn we een ‘gilde’?”.

En dit onderscheid is belangrijker dan je zou denken, want het beïnvloedt hoe jullie samenwerken, leren en groeien. Het legt fundamentele verwachtingen en relaties binnen de groep bloot. Wanneer jullie een duidelijke positie innemen zal je effectiever samenwerken en ontwikkelen.

Dus, hoe zit het binnen jullie groep?

Of jullie kiezen voor een team- of gildebenadering hangt af van de context en behoeften van je organisatie. Laten we de twee benaderingen eens bekijken.

Team – Eén voor allen, allen voor één

Als we het hebben over ‘team’, bedoelen we een groep individuen die streeft naar een gezamenlijk doel/werken aan een gezamenlijke uitdaging. Dit concept krijgt een diepere laag als we kijken naar Lencioni’s “Team One” benadering.

———
Lencioni’s visie stelt dat leiders zich eerst aan hun hoofdteam moeten committeren vóór hun eigen functionele teams. Dit maakt het hoofdteam, of “Team One”, prioritair. Dit houdt in:

 • Collectieve verantwoordelijkheid: iedereen voelt verantwoordelijkheid voor het geheel.
 • Openheid & kwetsbaarheid: open zijn over zwakheden en het bouwen aan vertrouwen is essentieel.
 • Onderlinge afhankelijkheid: Ieders succes is afhankelijk van de rest. 

Zie de uitleg van Lencioni op: https://youtu.be/k9uM_6f5vmE?si=aSxxFGjiP7e2CV5x
———

Wanneer we dit perspectief bekijken vanuit de Scrum Master-groep: dan gaat het over dus werken vanuit de hele organisatie. In de praktijk betekent dit:

 • Samen team overstijgende obstakels/impediments aanpakken.
 • Eenduidige doelen stellen, afgestemd op de organisatiedoelen.
 •  Samenwerking en vertrouwen centraal stellen.
 • Zorgen voor consistente communicatie over alle teams heen. 

Dit betekent natuurlijk niet dat er geen aandacht meer is voor kennisdeling. Het is juist cruciaal om hier bewust tijd voor in te plannen. 


Gilde – Meesters in hun vak 

Een gilde daarentegen is meer een gemeenschap van professionals met vergelijkbare expertise, gericht op gezamenlijke groei. Dit betekent:

 • Kennisuitwisseling: Gildeleden delen actief kennis en ervaringen.
 • Diverse benaderingen: Elk lid of subteam heeft de vrijheid om hun eigen aanpak te kiezen.
 • Flexibiliteit: Gilden zijn wendbaar en focussen zich op kennis en gedeelde expertise.  
 • Mentorschap: Ervaren leden kunnen als mentor fungeren, wat goed is voor de persoonlijke groei. Kiezen jullie voor Team of Gilde?
 


Het helpt wanneer jullie de volgende zaken bekijken: 

 • Actuele Uitdagingen: Zijn er team overschrijdende issues die aandacht behoeven?

 • Voorbeeld: Verschillende teams in de organisatie lopen tegen dezelfde teamoverstijgende impediments aan. Deze uitdaging heeft invloed op meerdere afdelingen en vertraagt het opleveren van projecten. 

Keuze: In dit geval zou je voor een ‘team’ aanpak kunnen kiezen, waarbij diverse scrum masters samenwerken om een gezamenlijke oplossing te vinden en deze teamoverschrijdende issues aan te pakken.


Voorbeeld: Een organisatie wil overstappen naar scaling agile. 

Keuze: In dit scenario zou een ‘team’ benadering geschikt zijn. Hierbij werken scrum masters samen aan het implementeren van een framework voor het opschalen van agile, zoals SAFe of LeSS. Samen richten ze zich op het synchroniseren van verschillende teams, het delen van best practices en het waarborgen van een uniforme toepassing van agile principes op een grotere schaal. 

 • Organisatiecultuur: Is jullie organisatie meer uniform of geeft het ruimte voor diversiteit?

 • Voorbeeld: In een organisatie waar elke afdeling zijn eigen manier van werken heeft en waar creativiteit en innovatie worden gewaardeerd, bestaat er veel diversiteit in aanpak en denkwijzen. 

Keuze: Een ‘gilde’ benadering zou hier geschikt zijn, waarbij scrum masters hun unieke expertise delen en leren van de diverse benaderingen binnen de organisatie. 

 • Ontwikkeling: welke ontwikkeling is op dit moment cruciaal voor organisatie-doelen?

 • Voorbeeld: Een organisatie die al enige tijd agile-praktijken gebruikt, merkt op dat hoewel de afzonderlijke teams efficiënt werken, er veel variatie is in de methoden, tools en technieken die elk team gebruikt. Er is een groeiende wens om kennis te delen, best practices uit te wisselen en van elkaar te leren om continu te verbeteren en innovatie te stimuleren. 

Keuze: In deze situatie zou een ‘gilde’ benadering ideaal zijn. Scrum masters kunnen zich organiseren in een gilde om kennis en ervaringen te delen, workshops te organiseren en best practices uit te wisselen. Zo werk je samen aan een cultuur van gezamenlijke groei en leren binnen de bredere groep van agile teams, waardoor de algehele efficiëntie en effectiviteit van de organisatie toeneemt. 


Voorbeeld: Groepsleden hebben behoefte aan meer training en ontwikkelingsmogelijkheden om hun vaardigheden te verbeteren en carrière te bevorderen. 

Keuze: Een ‘gilde’ benadering zou hier ideaal zijn, waarbij ervaren scrum masters optreden als mentoren en kennisdeling wordt aangemoedigd, zodat elk lid zich persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen.    


De keuze is niet voor altijd! 

Als jullie een keuze hebben gemaakt, blijf flexibel. De (agile) wereld en organisatiecontext verandert voortdurend, en jullie team (of gilde) zal zich moeten aanpassen. Plan daarom regelmatige evaluatiemomenten in – bijvoorbeeld elke zes maanden of jaarlijks – om samen te bekijken of de gekozen structuur nog steeds effectief is. 


Kortom

Of jullie nu kiezen voor Lencioni’s ‘Team One’ benadering of voor een gilde, het hangt af van jullie huidige context en uitdagingen. Maar vergeet niet jullie keuze regelmatig te evalueren en als nodig te herzien; zodat jullie flexibel blijven en maximale waarde kunt blijven leveren.

Wil jij dit soort informatie als eerste in jouw mailbox? Meld je dan nu aan!

Wij hebben een hekel aan SPAM en zullen dan ook nooit jouw gegevens verkopen!

Scroll to Top