Een Les van de Wolf-situatie

In het Drentse Wapse is een schapenboer gebeten door een wolf, wat de eerste keer is sinds de terugkeer van de wolf in Nederland dat een mens is gebeten. Freek Vonk roept op om voorzichtig te zijn met snelle conclusies over het incident met de wolf. Dit riep bij mij de vraag op: hoe ga ik om met gebeurtenissen binnen het team, mijn conclusies en acties?

Mijn overdenking: Als agile teambegeleider is het essentieel om alert te zijn op teamgebeurtenissen en te weten wanneer interventie nodig is. De ‘brand-‘ en ‘1,2,3-regels’ helpen mij hierbij: mijn eerste vraag is: ‘gaat er echt iets goed mis als ik nu niet intervenieer?’. Zo niet, dan ga ik door naar de 1,2,3-regel: een gebeurtenis die zich één keer voordoet, is opmerkelijk; de tweede keer is toeval, maar bij de derde keer is er mogelijk sprake van een patroon dat de teamontwikkeling belemmert, en dan is het tijd voor onderzoek en interventie.

Net zoals bij de wolf-situatie in het nieuws, waarbij opgeroepen wordt tot terughoudendheid bij het trekken van conclusies, is het belangrijk dat we voorzichtig zijn met overhaaste conclusies binnen het team.

Laten we de waardevolle les van de wolf-situatie ter harte nemen: vermijd overhaaste conclusies. Door geduldig te zijn, open te communiceren en diepgaand inzicht te verkrijgen, kunnen we effectief reageren en samenwerken aan constructieve oplossingen. Samenwerking, groei en het overwinnen van obstakels zullen leiden tot succesvolle resultaten en een positieve teamcultuur.

Hoe ga jij om met gebeurtenissen die de teamontwikkeling negatief lijken te beïnvloeden?

Scroll to Top